:: Forside  
 
 
Tryk og tegning
:: Logo
:: Designlinje
 
Hjemmesider
Anden markedsføring
Storprint & Skilte 
Tip en ven
 
Designlinje
 

Den røde tråd - en god start
Få udarbejdet din helt egen designlinje fra begyndelsen.
Du sikrer dig, at der så at sige går en 'rød tråd' igennem 
dit materiale og din markedsføring. Dokumenterne ud-
arbejdes til de programmer, der anvendes i din virksom-
hed, så det er nemt for dig at anvende i det daglige
arbejde.

Signalværdien er høj. Et gennemarbejdet design over
hele linjen er med til at give et godt indtryk af dig og
din virksomhed.

Træt af det gamle image?
En designlinje kan være relevant for andre end iværk-
sættere og nystartede virksomheder. Din virksomhed
er måske af ældre dato og har måske aldrig haft en
designlinje?

Det kan også være, at det eksisterende design er for-
ældet, og at virksomheden trænger til et nyt image?

Skal vi udarbejde en designlinje?
Er du interesseret i at få udarbejdet en designlinje, så
kontakt Netklar på tlf. 70 275 230 og fortæl om dine ideer.


Bemærk:
Har du brug for layout til fx faktura-seddel eller brochure, 
kan dette tilføjes designlinjen eller erstatte fx layout til logo.